Serdecznie zapraszamy do kontaktu

+48 781-814-380


Laser generuje krótkie impulsy, które są nośnikiem bardzo dużej porcji energii. W momencie interakcji impulsu z powierzchnią następuje zjawisko ablacji, czyli sublimacja zewnętrznej warstwy przy minimalnym naruszeniu samego materiału. W efekcie wszelkie zabrudzenia powierzchniowe zostają w łatwy sposób usunięte, co pozwala na przygotowanie komponentu pod dalszą obróbkę. Dużą zaletą ablacji laserowej jest bezkontaktowość i brak konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych czy narzędzi, a tym samym ekologiczny charakter całego procesu.

Czyszczenie laserowe jest procesem maksymalnie precyzyjnym, elastycznym i wydajnym przy równoczesnym zachowaniu ergonomii ponoszonych kosztów. Ponadto jest to proces bezkontaktowy i wszechstronny, i można go bezpiecznie stosować na powierzchniach i materiałach ultra delikatnych.

Obecnie technologa czyszczenia laserowego stosowana jest z wielkim powodzeniem w większości branż oraz procesów czyszczenia powierzchni m.in.

 • usuwanie farby, rdzy i przebarwień z powierzchni metalowych i polichromowanych (wielobarwnych)
 • odtłuszczanie elementów ze smarów i olejów
 • czyszczenie form odlewniczych
 • usuwanie napisów naściennych (graffiti)
Istotnym zastosowaniem czyszczenia laserowego jest także konserwacja i czyszczenie powierzchni kamiennych, gdzie usuwany jest nalot powstały z zanieczyszczeń generowanych w powietrzu, który niszczy kamienne obiekty, pomniki i tablice. Technologia czyszczenia laserowego idealnie została wykorzystana przy procesach renowacji dzieł sztuki, starych tkanin, pergaminów, fresków czy obrazów, gdyż umożliwia ona wybiórcze usuwanie zanieczyszczeń bez uszkadzania materiału bazowego (podłoża). Wachlarz zastosowań czyszczenia laserowego stale się powiększa wraz z posuwającą się naprzód technologią.


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ CZYSZCZENIE LASEREM?

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ CZYSZCZENIE LASEREM?

Porównanie Czyszczenie Laserowe Czyszczenie Chemiczne Czyszczenie Mechaniczne Czyszczenie Suchym Lodem Czyszczenie Ultradźwiękowe
Metoda Czyszczenia Bezkontaktowa Kontaktowa Kontaktowa Kontaktowa Kontaktowa
Uszkodzenia Materiału Czyszczonego Brak Tak Tak Brak Brak
Efektywność Czyszczenia Wysoka Niska Niska Średnia Średnia
Materiały Eksploatacyjne Energia Chemia, Detergenty Papier ścierny, śrut, kamień szlifierski Suchy lód Specjalny płyn czyszczący
Rezultaty Czyszczenia Bardzo dobre, czyste Średnie, nierówne Średnie, nierówne Dobre, nierówne Dobre, mała powierzchnia czyszczona
Precyzja Czyszczenia Wysoka, kontrolowana Niska, niekontrolowana Średnia, Niekontrolowana Bardzo niska, niekontrolowana Niekontrolowana
Bezpieczeństwo dla Środowiska Wysokie Zanieczyszczenia chemiczne Zanieczyszczenia pyłowe Wysokie Wysokie
Obsługa Łatwa, ręczna lub automatyczna Proces skomplikowany wymagający specjalistycznej wiedzy. Wymagane środki bezpieczeństwa Czasochłonna i energochłonna, wymagane środki bezpieczeństwa Łatwa, ręczna lub automatyczna Łatwa, wymaga jedynie ręcznego dodania materiałów eksploatacyjnych
Inwestycja Wysoka w zamian brak materiałów eksploatacyjnych oraz niski koszt utrzymania Niska w zamian wysokie koszty eksploatacyjne Średnia, długi czas czyszczenia i duży nakład pracy Średnia w zamian wysokie koszty eksploatacyjne Niska, średni koszt materiałów eksploatacyjnych

Główne zalety technologii czyszczenia laserowego:

 • Łatwość uruchamiania, obsługi i przenoszenia
 • Technologia przyjazna i bezpieczna dla środowiska i miejsca pracy
 • Maksymalna dokładność, wydajność i zastosowanie
 • Materiał poddawany czyszczeniu laserowemu pozostaje w swoim pierwotnym kształcie, bez uszkodzeń struktury, nawet najdelikatniejszych powierzchni
 • ardzo niska emisja hałasu i szkodliwych ultradźwięków
 • Nie wymaga utylizacji odpadów i zanieczyszczeń po procesowych
 • Nie wymaga specjalistycznych gazów i części eksploatacyjnych